Fõmenü

Címlap
Bemutatkozás
Főosztály
Földhivatali Osztályok
Helyi hírek - Földhivatali közlemények
Új weboldal PDF Nyomtatás E-mail
2023. július 14.

 Elérhetőség:

https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/bacs-kiskun/megye/szervezet/foldhivatali-foosztaly

Ingatlan-változás figyelés jelentõsége

Az Országgyûlés lakásmaffia elleni albizottsága felhívásával összhangban az FVM megvalósította a változásfigyelõ-értesítésküldõ szolgáltatás bevezetését a tulajdoni lapokkal kapcsolatos tranzakciókról. 2005. szeptember 15-ével megindult a változásfigyelési szolgáltatás, elsõ lépcsõben a TakarNet országos földhivatali számítógépes rendszer felhasználói számára, akik az értesítéseket e-mail üzenetben kapják. Ez ma már közel 6000 felhasználót jelent, bankokat, közjegyzõket, közigazgatási intézményeket, önkormányzatokat, ingatlan irodákat, tervezõ cégeket stb., akik mindannyian igénybe vehetik a szolgáltatást. A szolgáltatás közvetett hatását a lakosság is érzékelheti, mivel gyorsabbá, biztonságosabbá válik például a banki vagy a hagyatéki ügyintézés.

A nagy érdeklõdésre tekintettel elkészült és 2006. április 3-án elindult a szolgáltatás magánszemélyek számára is. A magánszemélyek részére történõ szolgáltatás az értesítés e-mailen, és/vagy SMS-ben történõ megküldésével valósul meg. A lakásmaffia jellegû bûncselekmények túlnyomó részében az ingatlan tulajdonosának tudta nélkül történik meg az ingatlan eladása. Az értesítés küldésével az ilyen típusú cselekmények megakadályozhatók, a jogbiztonság jelentõsen fokozható.

Feltételek

A szolgáltatás igénybevétele nincs engedélyhez vagy más jogviszony igazolásához kötve, magánszemélyek a földhivatalok ügyfélszolgálatán történõ szerzõdéskötést követõen vehetik igénybe. A szerzõdés bármelyik földhivatali ügyfélszolgálaton megköthetõ, nem kell a területileg illetékes földhivatalhoz utazni.

Cégek, intézmények a TakarNet hálózathoz csatlakozva automatikusan vehetik igénybe a szolgáltatást, mivel esetükben nagytömegû ingatlan figyelésére van igény. Aki már rendelkezik csatlakozási engedéllyel és használja a hálózat egyéb szolgáltatásait, a rendszerbe belépve az "Ingatlan változásfigyelés" menüpontra kattintva, az Általános Szerzõdési Feltételek elfogadásával veheti igénybe a szolgáltatást. A TakarNet csatlakozással még nem rendelkezõ cégeknek, intézményeknek, ügyvédeknek stb. elõször csatlakozniuk kell a TakarNet rendszerhez. A csatlakozás folyamatáról részletes információ a TakarNet tájékoztató menüpont alatt található.

A szolgáltatás a tulajdoni lap figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek a kért formában történõ megküldését tartalmazza, elõre megfizetett díj ellenében. A szolgáltatás a figyelés megindításától számított egy naptári év leteltével szûnik meg, amennyiben a lejárat elõtt nem történik meg a szerzõdés meghosszabbítása.

Szerzõdéskötés 

Az ügyfél bármelyik földhivatali ügyfélszolgálaton szerzõdhet az ingatlanát érintõ változások figyelésére a helyszínen kitöltendõ formaszerzõdés aláírásával, valamint a szolgáltatás díjának a földhivatalban elõre történõ befizetésével. A szolgáltatást megrendelése miatt nem kell a területileg illetékes földhivatalhoz utazni.

A szerzõdés megkötésekor az ügyintézõ ellenõrzi a szerzõdni kívánó ügyfél személyigazolványát, a hiteles tulajdoni lap másolat kéréshez hasonlóan. Csak természetes személyek szerzõdhetnek ezen a módon, ugyanis a cégek, intézmények nagy tömegû igényeinek kezelésére rendelkezésre áll a TakarNet hálózat erre kialakított szolgáltatása. Az ügyfél által megadott adatok ellenõrzését követõen (például létezik-e a megadott helyrajzi szám) a változásfigyelés regisztrálása még a hivatalban megtörténik, és a regisztráció tényérõl, vagyis a változásfigyelés megkezdésének pontos idõpontjáról az ügyfél azonnal üzenetet kap. Ezt követõen a regisztráció érvényességi ideje alatt az ügyfél biztos lehet abban, hogy 24 órán belül értesítést kap az általa igényelt módon (e-mail és/vagy SMS), ha az ingatlanára vonatkozóan valamilyen kérelmet nyújtottak be a földhivatalba.

Mirõl értesít?

A rendszer értesítést küld minden olyan kérelem beérkezésérõl, amely széljegyzésre kerül az adott ingatlan tulajdoni lapján, illetve amely a tulajdoni lap adatainak változását eredményezi. Egy ilyen kérelem szólhat például tulajdonjog változásról, valamilyen szolgalom bejegyzése vagy törlése iránti kérelemrõl stb. Az értesítés az ingatlan fekvése és helyrajziszáma mellett tartalmazza a változás jellegét is (például széljegyzés, tulajdonjog változás, teher és tény változás). Ezt követõen az ügyfél feladata eldönteni, hogy az adott kérelem a tudtával vagy a tudta nélkül történt-e, illetve utóbbi esetben a szükséges lépéseket megtenni.

Az ügyfél  ún. rendszerüzeneteket is kap, például tájékoztatást a figyelés megkezdésének pontos idõpontjáról. A földhivatali ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszerben üzemel, így a változásfigyelés a szükséges adatok regisztrációját követõen teljesen automatikus. Változás esetén értelemszerûen a rendszer automatikusan küldi az értesítést a felhasználó által megadott címre vagy telefonszámra a kérelem beérkezését követõ 24 órán belül. Az ingatlan tulajdonosa a tudta nélkül történõ kérelem esetén még idejében ellenlépéseket tehet. Az iratbetekintést illetõen az ingatlan-nyilvántartási eljárásról szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Egy szerzõdésen belül több ingatlan figyelése is kérhetõ, de ezekhez csak egy e-mail cím és/vagy telefonszám adható meg. Párhuzamosan kérhetõk az értesítések e-mailben és SMS-ben is. Természetesen a változásfigyelés regisztrálásához ismerni kell az ingatlan helyrajzi számát vagy postai címét.

Díjak

A változásfigyelési-értesítésküldési szolgáltatás díjköteles. Korábban az értesítések típusától és darabszámától függõen négy díjcsomag létezett, de 2007. április 1-étõl sor került a díjcsomagok egyszerûsítésére. A díjcsomagok az értesítések típusától függõen kerültek kialakításra és megszûnt az értesítések darabszámára vonatkozó korlátozás. Eszerint magánszemélyeknek a változásfigyelõ szolgáltatás díjai a következõk: 

 E-mailSMSE-mail + SMS
Díjak2600.- + Áfa2850.- + Áfa4250.- + Áfa

A díjcsomag kiválasztása és a díj befizetése a szerzõdéskötéskor a földhivatalban történik. A fenti díjak egy ingatlan egy naptári évre vonatkozó figyelését tartalmazzák, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését a választott módon. A szolgáltatás a figyelés megindításától számított egy naptári év leteltével szûnik meg. Természetesen igény szerint a szolgáltatás egy újabb díjcsomag befizetésével tovább is igénybe vehetõ.


Az értesítésküldés kihasználva a technikai lehetõségeket – jelentõs elõrelépés. Újdonság, mivel a földhivatali intézményhálózat ezzel nem a jogszabályokban elõírt kötelezettségének tesz eleget, hanem a jogbiztonság elõsegítése és védelme érdekében nyújtja ezt a többletszolgáltatást a TakarNet hálózaton keresztül.
 

Változásfigyelés

Ki van itt?

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Közigazgatási honlapok

Kormányzati Portál
Közadatkeresõ
MVH
MGSZH

Megyei, helyi honlapok

Helyi szervek, hatóságok

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF