Fõmenü

Címlap
Bemutatkozás
Főosztály
Földhivatali Osztályok
Hirdetmények
Földhivatali Osztály 8. (Kunszent...

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

Osztályvezető:

dr. Szécsényi János

Cím: 6090 Kunszentmiklós, Wesselényi u. 6.
E-mail: foldhivatal.kunszentmiklos@bacs.gov.hu
Telefon (központi): 76/795-097
Telefon (közvetlen): 76/795-092
Épület

 

Tájékoztató a Földhivatali Osztály 8. (Kunszentmiklós) működéséről és tevékenységéről
A Földhivatali Osztály az ingatlanok és az ingatlanokhoz kötődő jogok és jelentős tények nyilvántartását, ezek változásainak vezetését végzi. Feladata az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése, valamint az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználati és földműves nyilvántartás vezetése. Az osztály feladatkörében kezeli az állami alaptérképeket, végzi az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező vázrajzok hatósági vizsgálatát és záradékolását. Ellátja a telekalakítások engedélyezésével, a földvédelemmel , földminősítéssel és művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolási feladatokat.

Az ingatlanok nyilvántartása és az ország állami alaptérképekkel való ellátása állami alapfeladat. Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános, tartalma az ingatlan-nyilvántartási és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerint bárki számára megismerhető. Az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogokat és tényeket hitelesen tanúsítja, az ingatlan-nyilvántartási térkép az ingatlanokat hitelesen ábrázolja.

 

Letölthető nyomtatványok: http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége: http://bkmkh.hu/foldhivatali_foosztaly/elerhetosegek/

 

Ügyintézők elérhetőségei: http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.hivatallista

 

Ügyfélfogadás rendje: http://bkmkh.hu/foldhivatali_foosztaly/ugyfelfogadasi_idopontok/

 

 

Tájékoztató földügyi eljárásokkal kapcsolatban

A földügyi igazgatási (ingatlan-nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási, földműves nyilvántartási, földforgalmi, földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási, földmérési és térképészeti, telekalakítási) eljáráshoz kapcsolódó beadványt (kérelmet, nyilatkozatot, okiratot, vázrajzot stb.) tartalmazó borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a „földügyi igazgatási eljáráshoz” szövegű kezelési jelzést. Ezáltal a kormányhivatalnak, illetve földhivatali osztályoknak címzett postai küldeményeket közvetlenül és haladéktalanul továbbítják az illetékes hatósághoz.


Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás
Hivatalunkban önálló ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás. A tulajdonlapi adatok szolgáltatása a hivatal belső adatátviteli hálózatán keresztül, számítógépen történik.

 

Adatszolgáltatásokért fizetendő díjak

Hiteles tulajdoni lap másolat díja ingatlanonként

6.250.- Ft

Hiteles térképmásolat díja

3.000.- Ft

Földhasználati lap másolat díja oldalanként

800.- Ft

Iratmásolat díja oldalanként

100.- Ft

Földhasználati összesítő díja

4000.-Ft

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgálatási díjak

 

Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)


 

6.600.- Ft/érintett ingatlan


 

Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása


 

12.600.- Ft/érintett ingatlan


 

Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat
módosításának bejegyzése


 

6.600.- Ft/társasházi különlap
max. 100.000.- Ft


 

Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére)10.000.- Ft/érintett ingatlan


 

Földhivatali Osztály határozata elleni fellebbezés10.000.- Ft/határozat


A telekalakítási hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

 

Elsőfokú eljárás


 

12.000.- Ft/érintett ingatlan


 

Az adatszolgáltatás, különösen a tulajdoni és földhasználati lapok, valamint a térképek kiváltása bármelyik földhivatali osztályon, vagy kihelyezett ügyfélszolgálaton, illetve a Kormányablak Osztályon is kérelmezhető (TAKARNET-es tulajdoni lap, TAKARNET-es földhasználati lap, TAKARNET-es térképmásolat).

Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma - személyazonossági, illetve a képviseleti jogosultság igazolásával – korlátozás nélkül megismerhető, a tulajdoni lapba bárki betekinthet, arról feljegyzést készíthet, tulajdoni lap másolatot kérhet.

 

Tulajdoni lap másolat formái
  • Teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést tartalmazza,
  • Szemle, amely a tulajdoni lap másolat kiadásának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza.

Az ügyfél írásbeli kérelmére a Kormányhivatal illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintés díjmentes.

 

Földhivatali online szolgáltatás

 

A TakarNet24 a földügyi szakigazgatás adatszolgáltatási rendszere, amely biztosítja a leggyakrabban igényelt földügyi adatok széles körű elérhetőségét.

A Földhivatal Online már elérhető az interneten keresztül, akár otthonról is, a szolgáltatások igénybevételéhez mindössze Ügyfélkapu regisztráció szükséges.

Aki már rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, a Földhivatali Portálról belépve automatikusan igénybe veheti a Földhivatal Online szolgáltatásait. Ehhez nincs szükség újabb regisztrációra vagy díj megfizetésére.

Aki még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, annak először regisztrálnia kell. Ez díjmentesen, személyesen megtehető bármelyik okmányirodában vagy kormányablaknál. A rendszer használatát megismerheti a Földhivatal Online DEMO változatának segítségével, amely további részletes tudnivalókkal is szolgál, valamint tartalmazza a Felhasználói Kézikönyvet.


 

 

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Közigazgatási honlapok

Kormányzati Portál
Közadatkeresõ
MVH
MGSZH

Megyei, helyi honlapok

Helyi szervek, hatóságok

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF